Dilatační spára

Dilatace je změna rozměrů (délky) tělesa vlivem teploty. Jde o přirozený fyzikální jev, se kterým při pokládce dřevěné podlahy musíme počítat. Se změnou okolní teploty se dřevěné podlahové díly mírně roztahují, ev. smršťují a pokud bychom podlahu položili ode zdi ke zdi tak zvaně „na doraz“, velmi brzy bychom pozorovali známky destrukce: polámání, vzdutí, zvlnění či rozpraskání. Tomu ale velmi snadno předejdeme, dodržíme-li při pokládce doporučení výrobce na vytvoření pravidelných dilatačních spár.

 

Rozměr a umístění dilatační spáry

Při montáži dřevěné podlahy platí dvě základní pravidla, podle nichž vytváříme dilatační spáru:

  • Mezi podlahou a zdí podél celého obvodu místnosti musí zůstat min. 1 cm široká spára (obr. 1) a dále pak pak kolem všech pevných prvků v podlaze. Tím se myslí například sloupy, krby, prostupy trubek topení atp.
  • Druhé pravidlo se týká maximálních rozměrů, které ještě může plocha podlahy mít, aniž by byla ohrožena dilatací, a to 8 m do šířky a 20 m do délky podlahy (obr. 2). V případě, že některý z rozměrů tuto hranici překračuje, je potřeba vytvořit další spáru i v ploše podlahy.

 

minimalni-dilatace

obr. 1

maximalni-plocha-podlahy

obr. 2

 

Výplně dilatačních spár

Spáru je vždy žádoucí opticky skrýt. Její rozměry se ale neustále mění, proto je potřeba použít materiál, který má schopnost tyto změny dobře snášet.

 

Osvědčené jsou především

  • korek  (lze koupit přímo v dilatačních páskách)
  • pružné tmely

 

Korek užijete v místech, kde je spára vidět a není možné ji nijak přikrývat. Vypadá dobře a lze jej povrchově upravit stejně jako samotnou podlahovou krytinu.

Jinde se mohou na zakrytí spár lépe hodit přechodové lišty.

 

Dilatace a podlahové vytápění 

Podlahy Barlinek se velmi dobře hodí pro pokládku na podlahové topení. A jak si poradit s dilatací vytápěné podlahy?

Pokud je v jednom prostoru pod podlahou více smyček topení, které mohou topit nezávisle na sobě, je nutné nad těmito smyčkami podlahu rozdělit na jednotlivá pole a mezi nimi ponechat dilatační spáru.

Při maskování spáry dosáhnete velmi uspokojivého estetického efektu s korkovou výplní, kterou do spáry vlepíte, zabrousíte a povrchově upravíte v jednotném stylu s podlahovou krytinou.

 

Dilatace podkladu

Je pochopitelně nutné počítat i s dilatací anhydritu či betonu, které chceme použít v základu podlahy.

Dilatační spára musí vést podél obvodu místnosti a pevných vstupů do podlahy stejně, jako jsme popsali výše u dřevěné podlahy.

Vhodnou výplní spáry je materiál MIRELON, který lze stlačit až o 70 %.

Dbejte na to, aby nebyly dilatační spáry přelity nivelační hmotou.