Výhody a nevýhody podlahového topení

Novostavba nebo rekonstrukce spojená s výměnou podlah s sebou vždy přinese otázku, zda instalovat podlahové vytápění. Pokud s ním dosud nemáte vlastní zkušenost, budete zřejmě váhat, jaký komfort přinese, zda je dostatečně efektivní a zda to stojí vůbec za to? V následujícím textu jsme se pokusili o objektivní bilanci výhod, nevýhod a srovnání s konvenčním vytápěním. Věříme, že vám tak pomůžeme udělat si v problematice jasno a optimálně se rozhodnout.

 

PRINCIP PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

Podlahové vytápění patří k tzv. nízkoteplotním vytápěcím systémům, proto odpovídá dnešním standardům nízkoenergetického bydlení.

Ideálním způsobem ohřevu teplonosného média je kondenzační kotel, který pracuje efektivně a nejúsporněji v nízkoteplotním režimu. Dalšími vhodnými systémy jsou tepelná čerpadla anebo solární systémy.

Optimální rozmezí povrchových teplot podlahy je 22–25 °C (u dřevěných podlah je maximum stanoveno na 27 °C), což stačí pro dosažení příjemného tepla v celé místnosti. Vzduch se prohřívá od podlahy rovnoměrně a pomalu, sálavé teplo otepluje stěny místnosti, které pak naakumulovaným teplem pomáhají udržovat požadovanou teplotu.

Pomalý proces prostý lokálního přehřátí vzduchu, ke kterému jinak dochází kolem radiátorů, je zárukou, že ovzduší v místnosti zůstává optimálně vlhké a nepřesouší se. Dále nedochází k nežádoucímu proudění prudce ohřátého vzduchu, jehož následkem je vyšší prašnost, nerovnoměrné ohřívání místnosti a s tím spojený teplotní diskomfort.

 

VÝHODY PODLAHOVÉHO TOPENÍ

  • Ekologie – Z výše uvedeného plyne, že správně instalované podlahové vytápění splňuje kritéria nízkoenergetického bydlení.
  • Estetické hledisko – V místnostech s podlahovým vytápěním není nutné instalovat radiátory, kamna ani jiná topná tělesa, která opticky překáží. Místností nevedou nikde žádné trubky, topení je „neviditelné“, což je elegantní a čisté řešení, kterým estetika místnosti není dotčena.
  • Úspora místa – Nejsou-li v místnosti radiátory ani jiná topná tělesa, ušetříte řádově několik metrů čtverečních. Nejde jen o místo, které by zabral samotný radiátor, ale i o poměrně velký prostor, který vždy musí zůstat kolem topného tělesa volný. Úspora místa je podstatná i s ohledem na to, že se většinou jedná o prostor pod okny, který je vždy na očích.
  • Nižší náklady na vytápění – Není pravda, že podlahové topení nezajistí dostatečné teplo v místnosti, když jej nelze „rozhicovat“ jako radiátor. Dostatečný ohřev je zajištěn díky velké ploše, kterou se vzduch v místnosti prohřívá, a protože je teplonosné médium ohříváno jen na nízkou teplotu, jsou náklady na vytápění nižší než u klasických systémů. Efektivita podlahového topení je ještě vyšší v místnostech s vysokými stropy, které se klasickým systémem vytápí s obtížemi a dlouho. Teplý vzduch stoupá od radiátorů ke stropu a dlouho trvá, než se vzduch v místnosti prohřeje až k podlaze. Zatímco topením pod podlahou je teplo distribuováno opačným směrem – od nohou a také rovnoměrně v celé ploše místnosti.
  • Bezúdržbovost - Profesionálně instalované topení je bezúdržbové, nemusí se čistit, natírat ani odvzdušňovat, jako klasické systémy.

 

A NEVÝHODY?

  • Pomalá odezva – Za nevýhodu bývá označován pomalý náběh teploty v místnosti. Je ovšem otázka, nakolik je to skutečný problém při dnešním rychle se rozšiřujícím konceptu tzv. chytrých domácností, v rámci, kterého lze spínat kotel, potažmo topení na dálku a optimalizovat chod všech spotřebičů podle skutečné potřeby.
  • Vyšší pořizovací náklady – Počáteční cena pořízení a instalace podlahového topení je vyšší než u klasických radiátorových rozvodů, náklady se ale vrátí v nižších nákladech na provoz a údržbu.
  • Nutnost plánování – Už ve fázi projektování podlahového topení by měl být jasný účel užívání místnosti a s tím související rozvržení nábytku, aby se nestalo, že po zabydlení pokoje bude vytápěná plocha z větší části nábytkem překrytá.

 

CO ŘÍCI ZÁVĚREM?

S ohledem na to, že systém vytápění v domě neměníme často, je potřeba rozhodnout se zodpovědně. Nicméně platí, že dřevěná podlaha v kombinaci s podlahovým vytápěním představuje z hlediska komfortu to nejlepší, co můžete doma mít.