Správné měření rovinnosti podkladu

Dokonale vyrovnaný podklad je jedním ze základních parametrů dobře konstruované podlahy. V tom, jak měřit rovinnost podkladu nemusíte nijak tápat, metoda je přímo určena normou.

 

Odhad od oka a zastaralé metody

Mnoho laiků se domnívá, že pozná pouhým okem, kdy je podlaha dokonale rovná a kdy naopak není. To samozřejmě není pravda. Při pohledu pouhým okem může mást například i lom světla. Podlaháři s letitou praxí mívají zase často v oblibě metodu, která je dnes již zastaralá, a to měření pomocí dvoumetrové vodováhy s odměrným klínkem se stupnicí „odskákanou“ po 1 mm.

 

ČSN 744505, článek 7.4

Jak tedy správně tedy při měření postupovat? Zmíněná norma udává doslova:

 

  • Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí dvoumetrové vodováhy, na jejíž koncích jsou podložky o výšce 20 mm a půdorysné ploše 10 mm x 10 mm. Pomocí posuvného měřítka odměrného klínu se změří maximální a minimální vzdálenost mezi povrchem vrstvy a spodním lícem latě. Délka odměrného klínu je 220 mm, tloušťka 20 mm. Jeho výška (sklon) se zvolí podle potřeby. Minimální a maximální odchylky se stanoví odečtením hodnoty 20 mm od změřených hodnot.
  • Měření se provede nejméně v pěti zkušebních místech na každých 100 mpodlahy. Nejmenší počet zkušebních míst v jedné místnosti je pět. Zkušební místa se rovnoměrně rozmístí po ploše podlahy.
  • Měření rozdílů ve výškové úrovni v místech smršťovacích a dilatačních spár se provádí pomocí krátkého pravítka položeného kolmo na spáru a posuvného měřítka. Provedou se nejméně tři měření na 10 m spáry. U kratších spár se provedou nejméně dvě měření.

 

Pro úplnost ještě citujme článek 7.5, kde se píše o měření přímosti spár:

 

  • Měření odchylek přímosti spár se provádí buď pomocí napnuté struny nebo pomocí geodetického zaměření. Srovnávací přímka se proloží body umístěnými na hraně spáry 300 mm od konců spáry. Odchylky od přímosti pak jsou jednotlivé vzdálenosti osy spáry od této přímky.

 

Na trhu jsou k dostání měřící sety, které přesně vyhoví normě. Počítejte s cenou cca od 3 000 Kč.