Kdy pokládat podlahy na anhydrit nebo beton?

Doporučené základy pod dřevěné podlahy jsou beton, nebo anhydrit. A na co si dát především pozor při pokládce na tento litý základ? Samozřejmě na vlhkost.

 

Pracujte s časovou rezervou

Dřevěnou podlahu lze na nově litý základ pokládat až tehdy, je-li tento podklad dostatečně suchý. Hrozí, že by vlhkost v základu způsobila nabobtnání a kroucení položené podlahy. Podmínky vysychání základu jsou ale pokaždé jiné a mnohdy proměnlivé, nelze tedy paušálně říci, jak rychle vrstva potěru vyschne. Záleží na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu v místnosti, na síle lité vrstvy atp. Protože není možné přesně předem určit za jak dlouho po vylití základu bude možné začít s pokládkou, uděláte dobře, budete-li už od začátku počítat s větší časovou rezervou, a to i v řádu několika týdnů. V některých případech bývá potřeba podlahu aktivně vysoušet. Spěch se v tomto případě nevyplácí!

 

Norma mluví jasně

Nejvyšší povolená vlhkost podkladu je stanovena normou ČSN 74 4505, kde je v odstavcích 5.3.6 a 5.3.7 výslovně uvedeno:

  • Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru nebo potěru na bázi síranu vápenatého (anhydrit) v hmotnostních % v době pokládky nášlapné vrstvy je u dřevěných podlah a parket stanovena na 2,5 % (cementový potěr) a 0,5 % (anhydrit).
  • V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého (anhydrit) o 0,2 %.

 

Jak změřit zbytkovou vlhkost podkladu?

Nakonec tedy stojíme před otázkou, jak zbytkovou vlhkost v podkladu změřit? Metod existuje několik – destruktivních i nedestruktivních, laboratorních i provedených přímo na stavbě, liší se spolehlivostí a některé jsou vyloženě zdlouhavé.

 

Orientační měření lze provést přiložením vlhkoměru k podkladu. Pokud si ale máte být jistí kvalitou prováděné práce, je nutné provést přesné měření vlhkosti podkladu. Dostupné a rozšířené je měření karbidovou metodou, která se provádí tzv. CM měřičem. Přesný návod k dalšímu postupu je popsán na přístroji, vč. následného převedení naměřených jednotek na procenta vlhkosti.

 

dva tipy na závěr

Mějte při měření na paměti, že měřit musíte v nejvlhčím místě, např. tam, kde víte, že je nejvyšší vrstva potěru, příp. v rohu místnosti atp.

Při pokládce podlahového topení si nezapomeňte dělat značky na povrchu podkladu tak, abyste se při pozdějším odběru vzorku základové vrstvy nedostali do kolize.