Disperzní základový nátěr Kiesel - OKATMOS EG 20 - 49002

Kód: 49002
2 090 Kč / ks 1 727 Kč bez DPH
Skladem u dodavatele
Možnosti doručení
Disperzní základový nátěr-koncentrát pro zvýšení přilnavosti vrstev k podkladu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • zajišťuje vysokou přilnavost vrstev k podkladu
  • hygienizující účinek, zabraňuje zápachu
  • pro savé i nesavé podklady, ředění dle podkladu
  • neobsahuje rozpouštědla (podle TRGS 610)
  • velmi nízké emise škodlivin
  • rychlé schnutí

 

*při 20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti. Vyšší teploty a nižší vlhkost vzduchu tyto hodnoty odpovídajícím způsobem zkracují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu je prodlužují.

 

Vlastnosti a použití

Hygienizující přednátěr neobsahující rozpouštědla (podle TRGS 610), s velmi nízkými emisemi škodlivin. Přednátěr zajišťuje vysokou přilnavost dalších vrstev k podkladu. Je určen pro prvotní úpravu savých i nesavých podkladů. Přednátěr je možno použít na staré, nosné, vodě odolné zbytky starých lepidel.

Není vhodný pro vodou rozpustná lepidla na bázi siřičitých louhů a bitumenová lepidla.

Okatmos® EG 20 přispívá díky svým hygienizujícím účinkům k odstranění vzniku zápachů.

 

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 365 popřípadě DIN 18 356 a podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB-8.

 

Zpracování

Okatmos® EG 20 nanášejte na podklad nezředěný pomocí válečku nebo štětky. Zamezte vzniku kaluží a vytvoření silné vrstvy. Při aplikaci na anhydritové nebo cementové potěry zřeďte Okatmos® EG 20 vodou v poměru 1:1 až 1:3, podle savosti potěru. Na hutných, nesavých podkladech a na dřevěných podkladech aplikujte Okatmos® EG 20 nezředěný. Hygienizující účinek zůstává zachován až do ředění 1:1. Stěrkování začněte provádět teprve po úplném zaschnutí. Musí být zajištěno použití systémové skladby výrobků.

 

Spotřeba

75-150 g/m2. Spotřeba je závislá na struktuře podkladu a použitém nářadí.

 

Čištění

Nářadí očistěte ihned po použití vodou a mýdlem.

 

Člověk a životní prostředí

Střednědobé a dlouhodobé jmenovité hodnoty koncentrací těkavých organických látek (VOC) ve vzduchu v místnosti se neočekávají. Přesto by se mělo během a po zpracování výrobku a během jeho schnutí zajistit řádné větrání.

Během práce s výrobkem nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu výrobku s očima nebo pokožkou ihned důkladně vypláchněte vodou. Výrobek se nesmí dostat do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

Obsahuje 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) / 1,2- Benzisothiazol3(2H)-on (BIT). Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo půdy. Obal výrobku lze předat k recyklaci pouze zcela vyprázdněný. Ztvrdlé zbytky výrobku lze likvidovat jako průmyslový odpad podobný domácímu odpadu. Obaly s tekutými zbytky výrobu jsou zvláštní odpad.

Složení

Polymerová disperze, prostředky pro zahuštění, smáčivost, odpěnění a konzervaci, deriváty kalafunové přírodní pryskyřice, minerální plniva, voda.

 

Upozornění

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely. Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost. Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém listu výrobku a v bezpečnostních listech na internetových stránkách www.kiesel.cz.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 1 rok
Hmotnost: 10 kg
Výrobce: KIESEL
Barva: bílá
Použití: interiér
Doba schnutí *: cca 0,5 – 3,0 hodiny na dřevěných podkladech cca 24 hodin na anhydritových potěrech / suchých potěrech min. 24 hodin pokud se na přednátěr provádí stěrka řady Servoalpha, lze stěrku aplikovat, jakmile je přednátěr pochozí
Podlahové vytápění: vhodný
GISCODE: D 1 podle TRGS 610
EMICODE: EC 1Plus podle GEV
Skladování: chránit před mrazem, skladovatelnost 12 měsíců

OKATMOS EG 20

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: