Podlahové chlazení

Systém podlahového vytápění lze využít také k chlazení, což je u nás dosud málo známý fakt. V zemích s teplejším klimatem jde ale o hojně využívané řešení, které v několika ohledech předčí chlazení konvenčními klimatizačními jednotkami.

Kombinace systémů vytápění a chlazení musí být navržena už v projektu, který vezme v úvahu všechny jeho limity. Náročnější příprava je však posléze vykompenzovaná vysokým komfortem a ekonomickým provozem.

Princip je v podstatě tentýž jako u vytápění, jen znaménko teploty je opačné: přehřátý vzduch v místnosti odevzdá své teplo chladnější podlaze. Médiem, které teplo přejímá a odvádí je studená voda v trubicích pod podlahou.

 

podlahove-chlazeni

 

Výhody podlahového chlazení

Výhody podlahového chlazení jsou jednoznačné:

  • Na rozdíl od různých ventilátorů a splitových klimatizací nevytváří podlahové chlazení v místnosti nepříjemný průvan. Zdroj chlazení není bodový, ale velkoplošný, což je zásadní pro nastolení příjemných teplotních poměrů v místnostech.

 

  • Chlazení podlahou je velmi účinné a nenáročné na spotřebu elektrické energie na rozdíl od konvenčních klimatizačních jednotek. Výsledkem je levný a efektivní provoz.

 

  • Tento systém chlazení lze použít ve většině domů s podlahovým topením v kombinaci s tepelným čerpadlem, vyhoví tak požadavkům na ekologické nízkoenergetické bydlení.

 

Podmínky pro instalaci pod dřevěnou podlahu

Aby mohly být dodrženy záruční podmínky podlah Barlinek, musí podlahové chlazení projektovat odborná firma, která zohlední následující doporučení:

 

  • Podlahové chlazení musí být vybaveno vhodným regulačním systémem, který zabrání kondenzaci vodních kapek na povrchu podlahy.

Je samozřejmé, že pokud by se podlaha příliš podchladila, rosila by se. Jde o stejný jev, jaký pozorujeme například v zimě na okenních tabulkách. Tomu je třeba předcházet, jinak hrozí dřevěné podlaze poškození nadměrnou vlhkostí. Nedílnou součástí soustavy jsou tedy senzory vlhkosti vzduchu (každému chladícímu okruhu přísluší nejméně jeden), které systému umožní vypnout přívod studené vody před dosažením rosného bodu.

 

  • Nedoporučuje se nastavovat pokojové termostaty na teplotu pod 23 °C. A dále by neměl být rozdíl teploty na termostatu a pokojové teploty vyšší než 5 °C. Tzn. například je-li pokojová teplota 29 °C, termostat by neměl být nastaven na méně než 24 °C.

 

  • Systém podlahového chlazení musí být zabezpečen před poklesem teploty chladící vody pod 18 °C.

 

  • Maximální tepelný odpor instalované podlahy musí být nižší, nebo maximálně roven hodnotě 0,15 m2K/W (R ≤ 0,15 m2K/W).

Pro minimalizaci tepelného odporu doporučujeme podlahy celoplošně přilepit. Pokud jsou instalované plovoucím způsobem, neměl by být tepelný odpor podkladu větší než 0,05 m2K/W.

 

  • 24 hodin před instalací podlahy musí být chlazení vypnuté, po instalaci podlahy je lze znovu spustit po dalších 24 hodinách.

 

  • Doporučená vlhkost cementového potěru by měla být maximálně 1,8 % a anhydritového potěru 0,3 %. Vlhkost by se měla měřit karbidovou metodou, která se provádí tzv. CM měřičem.

 

  • Ve fázi projektu je vyžadováno stanovení tepelné bilance, které pomůže rozhodnout o vhodnosti použití podlahového chlazení a výběru odpovídajícího zařízení.