Podlahové topení - nátopná zkouška

V případě, že pod dřevěnou podlahu instalujete podlahové vytápění, je potřeba provést tzv. nátopnou (někdy se říká topnou) zkoušku. Provádí se před tím, než se začne s pokládkou dřevěné krytiny. Jejím účelem je zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení.

 

Správně vyzrálý základ

Podklad by měl být odizolovaný, aby teplo neunikalo do konstrukce stavby.

Po instalaci topení a vylití potěru je potřeba nechat litou vrstvu dostatečně vyschnout. Zrání anhydritu je odhadováno na 7 dní, cementového základu na 21 dní. Kdybychom zatopili do čerstvého potěru, způsobili bychom v něm trhliny a další vady. Litému povrchu se také musí odstranit povrchová vrstva – sintr (šlem). Proto je důležité mít dostatečnou časovou rezervu na vysychání a neuspěchat celý postup.

 

Postup při prvním zátopu

Vytápět se začíná teplotou odpovídající povrchové teplotě potěru (min. 15 °C), která se postupně zvyšuje max. o 5 až 10 °C za 24 hodin až k dosažení maximální teploty topného media. Tato maximální teplota činí u anhydritového potěru 45 °C, u cementového potěru 55 °C a musí být poté udržena nejméně 5 dní. Ochlazování musí probíhat opět plynule max. o 10 °C denně. Během zahřívání a ochlazování je potřeba prostory odvětrávat, ale zabránit průvanu.

 

Dále necháme podlahu nejméně tři dny vychladnout a provedeme ještě jeden topící cyklus: po skocích 10 °C denně zatopíme až na průběžnou teplotu, kterou udržíme 24 hodin a poté po stejných skocích ubíráme.

 

Nejvyšší povolená zbytková vlhkost v podkladu je podle normy nižší, než když v podlaze topení zabudované není. Povolené hodnoty jsou u cementového potěru 2 % a u anhydritu 0,3 %. Doporučujeme měření CM metodou, jak o tom píšeme v článku Kdy pokládat podlahy na anhydrit nebo beton.

 

U dřevěných podlah nesmí teplota podkladu překračovat 28 ˚C. Pro kontrolu se do podkladu umísťují teplotní čidla, která upozorní na případné přetopení podlahy.

 

Opakování zkoušky 

Pokud se během nátopné zkoušky projeví závady na topení, musí se po jejich odstranění zkouška opakovat.

 

Přesný postup předepisuje výrobce.

 

Každý výrobce litého potěru má zpravidla vypracovaný technologický postup vysoušení a nátopné zkoušky, který se může od námi popsaného postupu prvního nátopu lišit. Velmi doporučujeme se těchto návodů držet.

 

Nezbytné formality 

Nátopnou zkoušku provádí topenářská firma za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta a vždy o ní musí být vystaven Protokol o vyhřívání podlahy podlahovým vytápěním. Pokládka dřevěné podlahy správně nesmí začít, dokud parametry podkladu nevyhovují normě ČSN 744505 a podlahář neobdrží protokol o nátopné zkoušce. Provozní zkoušky jsou určeny odstavcem 8.3 této normy. 

 

Tip na závěr: Při pokládce podlahy plovoucím způsobem zvolte podložku na podlahové topení s dobrou tepelnou vodivostí určenou na podlahové topení.