Dřevěná podlaha a krbová kamna

Stejná touha zřídit si ekologické, luxusní a přírodní bydlení, která nás vede ke koupi dřevěné podlahy, stojí často i za snem mít v pokoji krbová kamna. Ta slouží jednak jako zdroj vytápění a jednak jsou určujícím estetickým a designovým prvkem v místnosti. „Rodinný krb“ pak už není jen přenesená fráze, ale skutečné místo, kde se scházíme u ohně. Ten voní, praská, ale také – a o to nám především půjde – hřeje. Jak to jde dohromady s dřevěnou podlahou?

 

Požární bezpečnost tepelných zařízení 

Instalace krbových kamen podléhá pravidlům, která určuje norma ČSN 061008. Ta stanoví technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení v dočasných i trvalých stavbách ad. Stanoví také zkušební podmínky a zkušební metody pro určování bezpečných vzdáleností tepelných zařízení od povrchu hořlavých hmot a požadavky na technickou dokumentaci z hlediska požární ochrany. 

Požadavky normy se musí promítnout do technické dokumentace ke kamnům, proto budete-li si kamna instalovat sami, musíte se držet návodů výrobce. V technické dokumentaci najdete předepsané vzdálenosti od stavebních konstrukcí a hořlavých materiálů. 

Umístění kamen přímo na hořlavou dřevěnou podlahu tedy z uvedených důvodů nepřipadá v úvahu, ale bezpečná a estetická řešení samozřejmě existují.

 

Pod kamna dlažbu 

Pokud se s kamny počítá už v projektu, je účinné a vyhovující řešení prostor pro kamna vyložit dlažbou. Výhodou je, že se dřevěná podlaha dá dotáhnout k dlažbě tak, aby pochozí vrstvy byly ve stejné výškové úrovni. Celý prostor se pak snadno udržuje čistý a vzhledové parametry se nemění ani po letech.

 

Izolační podložky

Výše zmíněným předpisům vyhovíte také, pokud pod kamna přímo na dřevěnou podlahu umístíte izolační podložku.

Norma ji definuje jako konstrukci (konstrukční prvek) umístěnou pod tepelným zařízením instalovaným na podlaze nebo mezi stěnou a na ní upevněným tepelným zařízením a určenou k ochraně podlahové krytiny nebo stěny z hořlavých hmot proti tepelným účinkům tepelného zařízení.

Jinými slovy: podložka musí účinně bránit vznícení podlahy v případech manipulace s kamny, vypadnutí hořícího paliva z dvířek kamen apod. 

Je zřejmé, že podložka musí být také dostatečně velká a přesahovat půdorys kamen. 

Nejlevnějším a donedávna jediným používaným materiálem je plech

V současnosti jsou na trhu i podložky z izolačních skel. Výrobci nabízejí skla různé síly a zabarvení, od čirých přes kouřová po zcela černá, takže nemusíte slevovat z nároků na bezchybný design. 

 

Doporučení k instalaci podložky z izolačního skla

Sklo pokládejte na absolutně čistou a suchou podlahu. Také samotné sklo musí být ze spodní strany čisté. Žádné později spatřené otisky nebo prach nepůjdou odstranit, a i malé zrnko písku může zapříčinit pozdější prasknutí skla. 

Dobrý prodejce skel vám nabídne i tmel, kterým po obvodu zavřete spáru mezi sklem a podlahou. Tím zamezíte pozdějšímu zanesení prachu, popela a nečistot pod sklo. Dejte na dobrou radu a udělejte to i v případě, že se vám bude zdát, že to není třeba, protože sklo přiléhá k absolutně rovné podlaze velmi těsně. Ujišťujeme, že se vždy vyskytnou částečky nečistot ještě menší, než nejtěsnější spára a po čase by pod sklem byly vidět. 

Síla (tloušťka) skla je určující pro jeho odolnost. Sklo musí unést kamna, ale také snést pád těžkého polene, proto vyberte sklo odpovídající jeho únosnosti. Ještě před instalací kamen opatřete jejich nohy filcovými podložkami, které zabrání poškrábání skla.

 

Krby

Všechna uvedená doporučení a normy se samozřejmě vztahují i ke krbům. Dlažba nebo izolační podložka musí sahat nejméně 80 cm před krb a 40 cm do stran měřeno nikoli od okraje obestavby krbu, ale od hrany ohniště.