Dřevokazný hmyz a houby. Rekonstrukce podlahy ve starším domě

Budete měnit podlahu ve starém stavení? Pozor na dřevokazný hmyz a houby! Rekonstrukce starých domů a chat spočívají mimo jiné v asanaci starých dřevěných prvků (nábytku, podlah, krovů) napadených některým z dřevních škůdců.

 

červotoč_4

 

Jak poznat napadené dřevo

Někdy jsou kazy na dřevě patrné na první pohled. Jindy však na všechny dřevěné části dobře nevidíme nebo si nejsme jistí rozsahem poškození. Dřevo je napadené houbou, pokud je ve vzduchu cítit vlhko a plíseň. Jsou-li ve dřevě viditelné dírky a pod nimi na zemi drobné kupičky pilin (požerky), zabydlel se zde červotoč nebo jiný dřevokazný brouk. Při soustředěném poslechu můžete zaznamenat jeho šustění a chroustání. Části napadené houbou měknou a tlejí a brouky vyvrtané chodbičky připraví dřevo o pevnost. Přesnou diagnostiku (destruktivní i nedestruktivní metodou) umí provádět odborné firmy a budete ji potřebovat, pokud budete chtít určit přesnou hranici mezi poškozeným a zdravým dřevem, nebo určit míru zrakem nepostřehnutelného poškození.

 

Nejčastějšími dřevokazy jsou:

  • Dřevomorka, dřevokazná houba (je jedlá ;-) ). Ve volné přírodě se s ní nesetkáte, napadá výhradně zpracované dřevo. Pozor na to, že podhoubí může prorůstat skulinami ve zdech.
  • Plísně se šíří ve vlhkém nevětraném prostředí, narušují povrch dřeva a to je pak lépe přístupné houbám.
  • Červotoč, drobný brouk, jehož larvy o velikosti 3-5 mm se zavrtávají do dřeva, kde se až tři roky vyvíjejí v dospělce. Červotočů je několik druhů, jsou citliví na vysoké teploty, proto se hubí mikrovlnným zahřátím dřeva.
  • Tesařík krovový, výletové otvory jsou větší než u červotoče, cca 6-10 mm. Má rád suché čerstvé dřevo a libuje si v teple.
  • Další méně častí, ale stejně nebezpeční obyvatelé zpracovaného dřeva jsou mravenci, pilořitky, hrbohlavové.

 

červotoč_5

Příčiny napadení houbou

Co se týče podmínek, které přejí dřevokazným houbám a plísním, vždy je to na prvním místě vlhkost. Jakmile stoupne vlhkost ve dřevě nad 20 %, mají dobré podmínky k životu a šíření. Příčinou vysoké vlhkosti bývá nejčastěji zatékání nebo vzlínání vlhkosti neodizolovanou stěnou. Tyto příčiny musí být nejprve odstraněny, než se pustíte do výměny dřevěných prvků, jinak se vám nepodaří zabránit hnití a degradaci nových částí.

 

Jednejte rychle

Čím dříve k sanaci napadeného dřeva přistoupíte, tím spíše se vám je podaří zachránit, nebo částečně zachránit. Co nejdříve se musí zabránit dalšímu vlhnutí, ať už je způsobené čímkoli. Dobře větrejte. Udržujte vlhkost dřeva na 20 %. Měření vlhkosti se provádí jednoduchým přístrojem dostupným za pár stokorun. Dřevo dobře mechanicky očistěte, zbavte ho všech viditelných plísní a hub.

 

Výměna poškozených částí a preventivní chemické ošetření

Veškeré dřevo, které ztratilo původní pevnost se musí nahradit a zbytek ošetřit chemickým nátěrem proti šíření hub. Ten aplikujte na očištěné dřevo zbavené všech starých laků a nátěrů. Preventivní ošetření proti hmyzu se provádí speciálním nátěrem s kombinovanou účinností proti různým škůdcům. Nemusí to totiž vždy být jen červotoč, dřevokazných brouků je mnoho druhů a v jediném trámu jich může bydlet vícero. Nezapomeňte na skrytá a špatně přístupná místa, na průchody skrz stavební konstrukce atp. Buďte důslední. Na trhu jsou běžně k dostání i kombinované přípravky na impregnaci dřeva proti houbám i hmyzu.

 

Je tam brouk nebo není?

Tam, kde se dřevo zdá být ještě pevné, ale hmyz už je v něm aktivní, mohou pomoci speciální fyzikální metody jeho hubení. Provádí se například plynem nebo mikrovlnným zářením. Nestačí jen povrch dřeva natřít, larvy uvnitř trámu byste tím nezabili, naopak – jakmile larva cítí ohrožení, zavrtá se hlouběji a to dřevu ještě více uškodí. Dřevo může být larvami provrtané a znehodnocené i tehdy, když už v něm žádné živé larvy neslyšíte.

 

Nová podlaha

V článku Jak na renovaci či rekonstrukci dřevěné podlahy uvádíme jasný návod jak poznat, že podlaha výměnu potřebuje a zde nabádáme: buďte pečliví. Nová podlaha musí být položena na suchý odizolovaný základ a nesmí jí odnikud hrozit vlhkost a opětovné šíření dřevokazného hmyzu a hub. Je to opět apel na důslednost – škůdci mohou kromě podlahy napadat také dveře, zárubně, okenní rámy i nábytek. Když neodstraníte všechno napadené dřevo, časem se škůdci mohou opět rozšířit. Podlahy Barlinek se dodávají už s hotovou povrchovou úpravou. Po položení jsou ihned pochozí, doporučujeme před prvním použitím pouze aplikaci ošetřujícího přípravku, na lakovanou podlahu prostředek Protektor Blask a na olejovanou podlahu Wax Care Plus. Žádné další ochranné nátěry se neaplikují.