Používané dřeviny, jejich vlastnosti a výhody

Podlahy Barlinek jsou vyrobeny ze tří vrstev dřev. Ty jsou k sobě lepené kolmo na letokruhy a to proto, že se tím efektivně zabrání tvarovým změnám hotového podlahového dílu. Výsledný výrobek je pevný a stabilní s vysokou užitnou hodnotou a životností. Dvě spodní vrstvy jsou zpravidla ze smrkového dřeva, nejvíce nám ale záleží na vrchní – pohledové vrstvě. Ačkoli mají různé dřeviny mnohé zajímavé vlastnosti, pro podlahy je relevantní především vzhled a tvrdost

 

Tvrdost dřeva ≠ tvrdost podlahy

Podotýkáme ovšem hned na počátku, že tvrdost dřeva není nutně vždy rovna tvrdosti podlahy. Dále hraje roli také povrchová úprava. Speciálními tvrzenými laky vytvoříme vysoce odolný povrch i na měkčích dřevinách. 

Rozdíly v tvrdosti se mohou projevit i u jednoho druhu stromu. Záleží na tom jak a kde který jedinec rostl, na půdních a klimatických podmínkách: zda byly suché roky, nebo naopak měl vláhy nadbytek atp. 

 

Jak se měří tvrdost?

Existuje několik metod měření tvrdosti dřeva, nejrozšířenější jsou metody Brinellova a Janka. Spočívají v tom, že se ocelová kulička definované velikosti vtlačuje do dřeva, aby vytvořila důlek předepsané velikosti. Síla, která je k tomu potřeba se pak liší právě podle tvrdosti materiálu. Případně se kulička vtlačuje předepsanou silou a měří se vytlačený důlek. Výsledná hodnota tvrdosti dřeva se pak udává buď v kg/cm² nebo v jednotkách tlaku – N nebo MPa.

 

Při uspořádání dřev podle tvrdosti dostaneme zhruba následující rozdělení. 

Tvrdost kg.cm-2 Druh dřeva
1. tvrdost 0-350 (velmi měkká) smrk, borovice, limba, jedle, topoly, vrby, lípy
2. tvrdost 351-500 (měkká) modřín, douglaska, kleč, jalovec, bříza, olše, jíva, střemcha, teak
3. tvrdost 501-650 (středně tvrdá) kaštan jedlý, platan, jilmy, líska
4. tvrdost 651-1000 (tvrdá) dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr
5. tvrdost 1001-1500 (velmi tvrdá) dřín, svída, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz
6. tvrdost nad 1501 (neobyčejně tvrdá) eben cejlonský, africký grenadil, duajak a jiné exotické dřeviny

 

Zdroj: Naučný slovník lesnický

 

Dřeviny, které používá Barlinek

U podlah Barlinek se můžete setkat s těmito dřevinami: dub, buk, jedle, jasan, javor.

 

Buk

V nábytkářství jde o nejpoužívanější listnaté dřevo. Je velmi tvrdé, málo pružné a mj.  i výhřevné. My si jej ceníme pro stejnorodost a vysokou hustotu dřevní hmoty. Má světlou barvu, staré stromy mohou být až narůžovělé.

buk

 

Dub

Dub je pevný, tvrdý, houževnatý a trvanlivý. Dobře odolává povětrnostním podmínkám a střídání sucha a vlhka. Dubové dřevo má poměrně úzkou, světlehnědou běl a široké, stejnoměrně hnědě zbarvené jádro. Na středovém a tečném řezu se objevují výrazná „zrcátka“ (přeříznuté dřeňové paprsky).

dub

 

Jedle

Jedle nemá tmavé jádro, pouze bělové dřevo, které je pevné, lehké a elastické. Typický je pro ni pravidelný růst.  Dřevo se na první pohled podobá smrkovému. Má světlou, bílošedou, typicky pak žlutošedou barvu. 

 

Jasan

Charakteristickou vlastností jasanového dřeva je pružnost, proto se z něho vyráběly první lyže a tělocvičné nářadí. Nábytkáři a my, podlaháři, máme jasan v oblibě pro jeho výraznou a krásnou kresbu. Mladé dřevo jasanu je velmi světlé, s věkem jádrové dřevo podstatně ztmavne a je výrazně ohraničené.

jasan

 

Javor

Tvrdé, lesklé a husté dřevo, které se dobře opracovává. Má velmi světlou, smetanovou barvu, na středovém řezu se objevují zrcátka a může být velmi podobné bukovému dřevu. Kolem suků a dřeně se někdy mohou objevit černohnědé nebo zelené pruhy a pletivo. 

javor

 

Další vlastnosti

Jak bylo řečeno výše, pro výrobu podlah jsou důležité tvrdost a vzhled, ale jinak má dřevo spoustu dalších charakteristik, specifických pro každý druh. Při jiném použití se může uplatnit vlastnost důležitější než tvrdost. Například tisové dřevo je velmi pružné (pružnější než jasan), proto se z něho vyrábí luky. O teaku a jírovci se říká, že mají repelentní účinky a odpuzují hmyz. Dubové dřevo zase ve vodě ztvrdne na kámen, proto se užívalo do základů staveb ve vlhkém podloží. Některá dřeva chutnají červotočům a jiná nikoli, věděli jste to? 

 

Dřevo je zkrátka ušlechtilý živý, tvárný a proměnlivý materiál s vlastní duší. Mít dřevo doma na podlaze znamená být každodenně v kontaktu s přírodou a získat lepší životní pocit.