Podložky pod plovoucí podlahy

Dřevěné podlahy montované plovoucím systémem doporučujeme podkládat tenkovrstvou podložkou pro útlum kročejového hluku. Všechny podložky pod podlahy obecně mají pouze tuto jedinou funkci, ačkoli mnozí čekají i jiné benefity, jako například tepelnou izolaci nebo vyrovnání nerovností podkladu. To je ale neopodstatněné očekávání, žádný typ podložky tomuto neslouží. Pro tlumení hluku jsou ovšem podložky nepostradatelné.

 

Kdy a proč použít pod podlahu podložku?

Akustické poměry v domě

Komfort našeho bydlení je dán mnoha parametry, z nichž jedním je tzv. akustická pohoda. I běžná chůze po podlaze může být hlučná a ozývat se nejen v místnosti, v níž se právě někdo prochází, ale (pro mnohé překvapivě) i v místnosti o patro níž. Šíření hluku stropní konstrukcí, ale i stěnami, které mají téměř nulový vnitřní útlum je známý problém. Výměna podlahy v panelovém domě (koberec nebo PVC za plovoucí) a podceněná změna akustických poměrů mohou vést až k soudním sporům se sousedy. V rodinném domě a vícečetné domácnosti jsou tyto ohledy také samozřejmostí. Nejdůležitější argument je tedy útlum kročejového hluku.

 

Zpevnění podlahy

Druhý argument je zpevnění podlahy. Povolené zatížení podlahy se uvádí v jednotkách tun na metr čtverečný, téměř nikdy však v praxi podlahu nezatěžujeme rovnoměrně. Při bodovém zatížení (např. nohy u nábytku, žena v obuvi s podpatky atp.) může v krajním případě dojít i k rozlomení zámků. Při použití podložky se zatížení rozloží, podlaha je stabilnější a tím trvanlivější.

 

Jakou podložku vybrat?

Při výběru konkrétního typu podložky vycházejte vždy z doporučení, která dává výrobce podlahy. Na trhu je několik druhů, liší se materiálem i tloušťkou.

Obecně lze říci, že ideální síla podložky je kolem 2 až 3 mm. Přestože často slýcháme, že čím silnější podložka, tím lepší, není to pravda. Za tímto tvrzením je zřejmě zmíněná představa, že větší mocnost podložky schová nerovnosti, nebo lépe tepelně izoluje. Jde ovšem jen o zažitý mýtus.

 

Korek – ideální materiál

Ideální materiál na toto použití je korek. Je tvarově a objemově stálý, výborně tlumí vibrace a hluk a má vhodné tepelně izolační vlastnosti. Navíc je velmi trvanlivý. Jeho životnost pod podlahou je shodná nebo vyšší než životnost podlahy samotné. To prosím berte v úvahu v případě, že podlahu pokládáte tzv. „navždycky“. Rozebírat po letech podlahu abyste vyměnili pouze podložku není reálné.

Korek je přírodní materiál a jeho použití lze doporučit i z ekologického hlediska.

Velmi dobře se hodí pro pokládku na podlahové topení.

Dodává se stočený v rolích.

 

Hobra

Hobra je výrobek z lisovaných pilin jehličnatých dřev. Je levnější než korek, přesto má podobné velmi dobré tlumivé parametry.

Dodává se v deskách.

 

Příprava podkladu

Jak bylo řečeno v úvodu podložka nikdy neretušuje nerovnost podkladu. Základová vrstva musí splňovat podmínky normy ČSN 744505 stanovující rovinnost viz článek zde v poradně. Podklad musí být před pokládkou vyschlý, problematice vlhkosti a vysoušení se věnujeme zde.