Ekologický certifikát FSC®

Ekologické aspekty lidské spotřeby se dostávají stále více do popředí. V té souvislosti bychom vás chtěli ujistit, že pro zachování přírodního bohatství a udržitelného hospodaření v lesích děláme vše, co je možné.

 

Dřevěné podlahy jsou v souladu s ekologickými trendy

Třívrstvé dřevěné podlahy Barlinek jsou vyrobeny ze 100% přírodní dřevěné suroviny. Dřevo je obnovitelný zdroj a výroba těchto podlah nezatěžuje životní prostředí nežádoucími látkami. Podlahy jsou navíc trvanlivé, s dlouhou životností, nemusí se tak často obměňovat jako jiné krytiny. Znamená to, že mají mezi všemi podlahovými materiály nejpříznivější poměr spotřeby suroviny na časovou jednotku. A v poslední řadě: když podlaha po desítkách let dožije, ani její likvidace nijak nezatíží životní prostředí.

 

To ale samo o sobě nestačí, firma usiluje o to, aby hospodaření v lesích, z nichž získává suroviny, bylo tzv. udržitelné a v souladu s posledními ekologickými trendy.

 

Jsme hrdými držiteli prestižního lesnického certifikátu! 

Firma Barlinek je držitelem prestižního a mezinárodně uznávaného lesnického certifikátu FSC® (Forest Stewardship Council®) udělovaného za průkazně šetrné a přírodě blízké hospodaření.

 

Co konkrétně to znamená?

Firma Barlinek

  • není přímo ani nepřímo zapojena do aktivit nelegální těžby dřeva nebo nezákonného obchodu dřevem ani lesními produkty,
  • neporušuje tradice místního obyvatelstva a je sociálně ohleduplná k zaměstnancům,
  • dbá při lesních pracích na zachování mimořádně cenných přírodních statků,
  • nepodílí se na přeměně lesů na plantáže nebo nelesní půdu,
  • nepodílí se v rámci lesních operací na zavádění geneticky modifikovaných organismů do prostředí.

 

Mezinárodní certifikační systém FSC vznikl před třiceti lety z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko – i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací za účelem podpory 

  • environmentálně odpovědného,
  • sociálně přínosného a
  • ekonomicky životaschopného lesního hospodaření.

 

Cílem je ochrana ohrožených světových lesů mizejících v důsledku nezodpovědného hospodaření i klimatické změny. 

 

Výrobky označené logem FSC

Nezávislé certifikační komise mohou udělit při splnění všech kritérií značku FSC jednak vlastníkům lesů a pak také celému zpracovatelskému řetězci. Zákazník, který si koupí výrobek označený logem FSC má jistotu, že svým nákupem podpořil šetrné a přírodě blízké hospodaření v lesích

Naši zákazníci jsou zároveň odpovědnými spotřebiteli, a to je dobrá zpráva!