Jak na pokládku dřevěné podlahy?

Pokládka třívrstvé dřevěné podlahy Barlinek je poměrně snadná, resp. není o nic složitější, než pokládka jakékoli jiné (např. laminátové plovoucí) podlahy. Pokud tedy máte dostatek času, alespoň základní zkušenosti s drobnými stavebními pracemi a a chuť se do toho pustit, nikdo vám nemůže bránit. My vás podpoříme podrobnými návody na pracovní postup.

 

Základy pod dřevěnou podlahou

Dřevěnou podlahu můžete pokládat pouze na podklad, který je

  • absolutně rovný,
  • suchý a izolovaný od zdroje vlhkosti

 

Doporučujeme jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích základy z betonu nebo anhydritu. Tam, kde to není možné (například v patrech dřevěných chat apod.), musíte vytvořit pevný podklad s využitím pevné stavební konstrukce, a to nejlépe tzv. suchou cestou. Lití anhydritu či cementového podkladu vyžaduje zkušenosti a skýtá řadu nástrah, doporučujeme nespoléhat na vlastní síly a nechat si základy zhotovit odbornou firmou.

 

Pohlídejte si

Rovinnost

Co se rovinnosti týče, podlaha musí vyhovět normě ČSN 74 4505. Více uvádíme v článku Správné měření rovinnosti podkladu. Před samotnou pokládkou zkontrolujte, zda velikost nerovností nepřesahuje 3 mm na 2 m délky v každém směru.

 

Obsah vlhkosti v podkladu

Práce na podkladu s anhydritem či betonem je komplikovaná tím, že základ musí dostatečně vyschnout. Dobu schnutí nelze předem přesně odhadnout, ale v žádném případě ji nesmíte zkrátit. Nejvyšší povolenou vlhkost podkladu určuje norma ČSN 74 4505. Podrobnosti píšeme v kapitole Kdy pokládat podlahy na anhydrit nebo beton.

 

Podlahové topení

Pro podlahové vytápění se musíte rozhodnout už ve fázi projektování nové stavby, případně rekonstrukce, návaznost na další postupy neumožňuje spontánní změnu plánu v průběhu stavby. Pokud váháte, argumenty pro a proti jsme shrnuli v článku Výhody a nevýhody podlahového topení.

V případě, že jste se rozhodli pro podlahové vytápění, bude vám jej pravděpodobně instalovat spolu se základy odborná firma. Nezapomeňte, že na konci jejich práce musíte obdržet protokol o provedení nátopné zkoušky.

 

Jakou podlahu a kolik jí potřebuji

Výběr konkrétního vzoru podlahy je ta nejzábavnější fáze celé stavby i rekonstrukce a víme, že leckdy má stavebník dřív vybranou podlahu, než koupenou parcelu na dům. Pokud byste však přece jen váhali s výběrem, můžete si u nás objednat zaslání vzorků. Prohlédnete si je doma přesně v tom světle, v jakém potřebujete a můžete si v klidu vybrat.

Než podlahu objednáte, musíte vyměřit, kolik jí vlastně potřebujete. Seznamte se s tipy a triky na správné rozměření podlahy v našem článku Jak zaměřit podlahovou plochu.

Počítejte s cca 5 až 10% rezervou na prořezy, záleží na členitosti místnosti, čím složitější, tím větší prořez.

 

Plovoucí nebo lepená?

Rozmyslete si, zda budete pokládat podlahu plovoucím způsobem nebo celoplošně lepit. Celoplošné přilepení podlahy je doporučené v případě, že bude pod podlahou topení. Jinak máte možnost volby. Obecně lze říci, že celoplošně lepená podlaha je dlouhodobě stabilnější, snese vyšší bodové zatížení (např. těžký nábytek na malých nohách) a lépe tlumí krok. Pokládka plovoucím způsobem je rychlejší, ušetříte si manipulaci a náklady s lepidlem.

 

Podložka pod plovoucí podlahu

Pod plovoucí podlahu je doporučeno položit ještě podložku. Ta neslouží k vyrovnání nerovností podkladu, jak se někdy říká, ale výhradně k tlumení kročejového hluku. To v žádném případě nepodceňte především v obytných místnostech, v panelových domech a všude tam, kde máte nějaké sousedy. Ideální síla podložky je 2 až 3 mm a nejlepším (i když zároveň nejdražším) materiálem je korek. Běžně jsou k dostání i podložky z jiných materiálů, které také dobře splní svou funkci. Materiál podložky by měl být stejně trvanlivý, jako sama podlaha, proto na podložce nešetřete, pokud pokládáte podlahu tzv. na celý život. Pod podložkou by mělo být absolutně čisto, na podložce před pokládkou také.

 

Dilatační spára

Tak a jdeme na věc. Protože dřevo jako každý materiál vykazuje v závislosti na teplotě objemové změny, je nutné ponechat po obvodu mezi zdí a podlahou cca 1 cm širokou dilatační spáru a taktéž kolem všech pevných vstupů do podlahy (sloupků, trubek). Bude-li plocha podlahy větší než 20 × 8 m, musí být dilatační spára i v této ploše, resp. nejvýše po 20 metrech podélně a nejvýše po 8 metrech našíř.

Dilatační spáru musí respektovat i podložka.

Kolem stěn se později spára zakryje obvodovou lištou, v ploše podlahy ji lze vyplnit měkkým plnivem, nejlépe se pro to hodí korek.

Pro vymezení spáry použijte distanční klínky.

 

Pokládka plovoucím způsobem

Při pokládce by měly být v místnosti následující podmínky: relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 45 % až 60 % a teplota vzduchu 18 ° až 24 °C.

Budete potřebovat následující nářadí: pilu, řezací nůž, kladívko nebo gumovou paličku, Barkiet montážní sadu (obsahuje kovové rameno a dorážecí špalík), metr, tužku a úhelník.

 

  • Předem byste měli mít rozmyšleno, jakým směrem, zda podélným, nebo příčným, budete podlahu pokládat. Obvyklý způsob je kolmo na nejsilnější zdroj světla, ale hrají roli i rozměry místnosti, viz článek Jakým směrem položit podlahu?
  • Balíky s podlahovými díly by měly ležet v místnosti, kde je budete pokládat nejméně 48 hodin, aby se sjednotily teploty. Obaly na balících rozřezávejte ze spodní strany, abyste nepoškrábali lícovou stranu podlahy.
  • Před pokládkou si desky rozložte na podlahu a naplánujte vzor.
  • Podlahy Barlinek mají zámky 5Gc, BARCLICK a CROSS LOCK,přesnou specifikaci naleznete v článku Zámkové spoje.
  • Začněte v levém rohu místnosti. Pomocí distančních klínků máte vymezenou dilatační spáru, na kterou nezapomeňte. U první řady dílů odřízněte pilou pero a seříznutou stranu otočte ke zdi, pokládejte díly vedle sebe směrem doprava a zaklapávejte do sebe drážky na kratších stranách dílů. Na konci místnosti poslední prkno seříznete podle potřeby (pozor na dilatační spáru!).
  • Seříznutým koncem můžete vlevo začít druhou řadu. Druhá řada musí být vůči první posunutá o třetinu až polovinu délky.
  • Díl vkládejte do zámku pod úhlem cca 20 ° až 30 °. Pomocí kladívka a dorážedla přiklepněte druhý díl k prvnímu. Poslední řadu bude pravděpodobně potřeba podélně seříznout. K předchozí ji doklepnete pomocí kovového ramene.

 

Podlahu lze používat ihned po montáži.

Zde se můžete podívat na instruktážní video.

 

Pokládka lepením

Požadavky na tepelné a vlhkostní poměry v místnosti se neliší od pokládky plovoucím způsobem: relativní vlhkost vzduchu 45 % až 60 % a teplota vzduchu 18 ° až 24 °C.

I v tomto případě platí, že balíky s podlahovými díly by měly být uloženy nejméně 48 hodin v místnosti pokládky, aby vlhkostní a teplotní parametry sjednotily.

Doporučujeme tento způsob pokládky svěřit odborné firmě. Manipulace s lepidlem je náročnější a vyžaduje určitý cvik. Hrozí přenesení lepidla na lícovou stranu podlahy a další neopravitelné chyby.

Pokud se přesto rozhodnete lepit podlahu sami, budete navíc potřebovat váleček pro nanesení penetrace, penetrační nátěr, ozubenou špachtli pro nanášení lepidla se šířkou zubů 11 mm a lepidlo. Použijte originální penetraci i lepidlo doporučené výrobcem!

Základ musí být předepsaným způsobem suchý a vyrovnaný. Důkladně jej vyčistěte a vysajte prach. Po nanesení penetračního nátěru musí následovat cca 120 až 150 minutová pauza, pak je podklad připraven k lepení.

Lepidlo si připravte max. dvě řady dopředu a každý přilepený díl musíte do podkladu vtisknout. Jinak postupujte tak, jako při pokládce plovoucím způsobem.

Obvodová lišta

Korunou krásy je obvodová lišta kolem místnosti, která má kromě estetické funkce i praktické využití: jednak skryje dilatační spáru a také umožňuje skrýt kabely, které by jinak ležely volně na podlaze.

Lišta se připevňuje ke zdi (nikdy k podlaze!) pomocí držáků, které přišroubujte po obvodu podlahy v odstupech 25 až 50 cm.

Nejprve si pomocí dírky v držáku vyznačte na zdi místo pro díru na hmoždinku. Po vyvrtání díry vsaďte hmoždinku a držák přišroubujte.

Nařežte postupně lišty požadovaných délek a naklapněte je do držáků pomocí kladívka a měkké podložky. Pokud pod lištu vkládáte kabel, vkládejte ho průběžně.

V rohu je potřeba seříznout lišty pod úhlem 45°, přičemž rozlišujeme vnitřní a vnější roh.

Lišta se ukončuje seříznutím pod úhlem 45° a přilepením trojúhelníkového dílu odebraného z konce lišty.

 

Názorně je montáž lišt předvedena v tomto videu.